telfa banner telfa banner
telfa

Usługi Telekomunikacyjne

Zajmujemy się projektowaniem i budową sieci telekomunikacyjnych miedzianych, strukturalnych i optycznych.

Świadczymy m.in. następujące usługi telekomunikacyjne:

  • wykonawstwo kanalizacji teletechnicznej, przyłączy i instalacji abonenckich,
  • budowa linii miedzianach, strukturalnych i optycznych,
  • konserwacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych,
  • nadzór robót telekomunikacyjnych,
  • usuwanie uszkodzeń i awarii,
  • naprawy i wymiana sprzętu telekomunikacyjnego,
  • remonty obiektów telekomunikacyjnych i infrastruktury towarzyszącej,
  • demontaże obiektów telekomunikacyjnych.

NASZE POZOSTAŁE USŁUGI